Ubezpieczenia komunikacyjne

 • OC
 • AutoCasco
 • NW
 • Assistance
 • ZK
 • floty samochodowe

Ubezpieczenia domów i mieszkań

 • Budynek / lokal mieszkalny
 • Dom w trakcie budowy
 • Mienie ruchome
 • OC
 • Assistance

Odpowiedzialność cywilna

 • OC z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej
 • OC zawodowe, w tym lekarzy, pielęgniarek oraz NZOZ
 • OC (zawodowa) przewoźnika drogowego
 • OC rolnika (obowiązkowe)
 • OC w życiu prywatnym

Ubezpieczenia dla firm

 • Zdarzenia losowe
 • Kradzież z włamaniem i rabunek
 • OC działalności
 • Ubezpieczenia finansowe (gwarancje ubezpieczeniowe)

Ubezpieczenia osobowe

 • Na życie indywidualne i grupowe
 • Zdrowotne
 • NNW
 • OC w życiu prywatnym

Ubezpieczenia turystyczne

 • Koszty leczenia
 • NW
 • Assistance
 • OC