Konsekwencje braku obowiązkowego ubezpieczenia OC

Bez obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC) narażasz się na płacenie - z własnej kieszeni - wysokiego odszkodowania gdy spowodujesz wypadek lub kolizję. Za brak takiej polisy grożą także surowe i nieuchronne kary finansowe.

Wysokość opłaty karnej za brak OC komunikacyjnego uzależniona jest od:

 

1. Rodzaju pojazdu, którego posiadacz nie spełnił obowiązku ubezpieczenia:

 

2. Okresu pozostawania bez ochrony ubezpieczeniowej w danym roku kalendarzowym:

 

3. minimalnego wynagrodzenia za pracę w roku kontroli, ustalonego na podstawie ustawy z 10 października 2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.

 

Opłaty karne za brak obowiązkowego ubezpieczenia OC w 2012 roku:


gradacja opłaty samochody osobowe samochody ciężarowe, ciągniki samochodowe i autobusy pozostałe pojazdy OC rolników
100%3 000 zł4 500 zł500 zł150 zł
50%1 500 zł2 250 zł250 zł
20 %600 zł900 zł100 zł

 

Opłaty karne nie są wyznaczane (naliczane) przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny – zarówno ich wysokość, jak i tryb nakładania i dochodzenia są ściśle określone przez przepisy ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG, i PBUK i z tego względu nie mogą podlegać negocjacjom!

Osoba która nie spełniła w danym roku obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia komunikacyjnego OC - zgodnie z warunkami określonymi w ww. ustawie - powinna dobrowolnie wnieść należną stawkę opłaty na konto UFG (art. 88 ustawy). 

Zatem jeśli nie wpłacisz kary dobrowolnie, może być ona w konsekwencji ściągana zgodnie z procedurami administracyjnymi -tj. przez urząd skarbowy na drodze postępowania egzekucyjnego.

Rozliczeń z tytułu opłat należy dokonywać:

  1. w przypadku otrzymania wezwania - na wskazany, indywidualny numer rachunku,
  2. w pozostałych przypadkach - korzystając z poniższego numeru rachunku bankowego:

CITI Bank Handlowy w Warszawie S.A. 86 1030 1508 0000 0005 0033 3057

wpisując w tytule numer sprawy w UFG lub „pojazd m-ki … nr rej. …. , opłata za rok …


Więcej informacji znajdziesz na stronach.