Ubezpieczenia komunikacyjne

OC posiadaczy pojazdów

Każdy właściciel samochodu w Polsce ma obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej - w skrócie OC. Ubezpieczenie to chroni posiadacza lub kierującego pojazdem przed finansowymi konsekwencjami szkód wyrządzonych osobom trzecim. Towarzystwo ubezpieczeniowe wypłaca za posiadacza pojazdu odszkodowanie na rzecz poszkodowanego. Ubezpieczenie chroni więc z jednej strony majątek sprawcy szkody, z drugiej natomiast gwarantuje poszkodowanemu zaspokojenie jego roszczeń.

Zielona Karta

Ubezpieczenie OC działa na terenie Europy. Jednak wyjeżdżając do niektórych krajów należy wykupić Zieloną Kartę. Od 1 sierpnia 2007 Zielona Karta wymagana jest na terenie 13 następujących państw: Albania, Macedonia, Maroko, Mołdawia, Białoruś, Rosja, Czarnogóra, Tunezja, Bośnia i Hercegowina, Turcja, Iran, Ukraina, Izrael.

Autocasco i kradzież

Ubezpieczenie autocasco - w skrócie AC - gwarantuje wypłatę odszkodowania, jeśli samochód zostanie skradziony lub ulegnie uszkodzeniu w wyniku wypadku, zderzenia, pożaru, powodzi, lub innego zdarzenia losowego oraz podczas kradzieży. Ubezpieczenie AC to również zabezpieczenie kredytu na samochód.

Assistance

Ubezpieczenie Assistance gwarantuje pomoc kierowcy i pasażerom w przypadku wypadku, awarii lub kradzieży samochodu, zarówno w Polsce jak i za granicą. W razie kłopotów wystarczy telefon, aby przyjechała do Ciebie pomoc drogowa i jeśli to możliwe naprawiła samochód na miejscu.

NNW kierowców i pasażerów

Ubezpieczenie obejmuje następstwa nieszczęśliwych wypadków dla wszystkich osób znajdujących się w pojeździe w chwili wypadku.

Ubezpieczenie szyb

Możesz również ubezpieczyć szyby samochodu. W razie stłuczenia lub uszkodzenia szyby np. kamykiem, szkoda nie spowoduje utraty żadnych zniżek w ubezpieczeniu AC.

Floty samochodowe

Ubezpieczamy całościowo floty samochodowe firm. Składka za takie ubezpieczenia jest o wiele korzystniejsza w porównaniu z ubezpieczaniem każdego samochodu oddzielnie.