Ubezpieczenia osobowe

Ubezpieczenia na życie indywidualne i grupowe

To dziwne, że ubezpieczamy swój samochód, a nie ubezpieczamy siebie. Odkładamy tę decyzję na później. A przecież własne życie należy ubezpieczyć, gdy jest się zdrowym i młodym! Gdy będziesz starszy może się okazać, że jest już za późno, że jesteś zbyt chory aby jakakolwiek firma Cię ubezpieczyła. Zadaj sobie pytanie:


Co by się stało z Twoją rodziną, gdybyś jutro umarł?

Jak Twoja żona i dzieci poradzą sobie z kredytem hipotecznym, jeśli Cię zabraknie?


Zabezpiecz swoich bliskich. Ubezpiecz swoje życie i zdrowie. Jeśli masz jakieś kredyty, powinieneś ubezpieczyć się przynajmniej na sumę swojego zadłużenia.

Przedmiotem ubezpieczenia jest Twoje życie i zdrowie. Zakres ubezpieczenia obejmuje śmierć z dowolnej przyczyny, a także trwałe i całkowite inwalidztwo. Ubezpieczenie na życie pozwala na skuteczne zabezpieczenie najbliższych na wypadek Twojej śmierci, a także może stanowić zabezpieczenie kredytu na kupno mieszkania, domu lub na inny cel.

Ubezpieczenia zdrowotne

To ubezpieczenie ułatwia dostęp do lekarzy specjalistów. Bez kolejek, bez stresów. Bardzo często jest wybierane przez osoby, które nie płacą w ZUS ubezpieczenia zdrowotnego, ze względu na to, że pracują za granicą.

Ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków

To ubezpieczenie gwarantuje wypłatę odszkodowania jeśli ulegniemy wypadkowi. Najczęściej jest to procent sumy ubezpieczenia za procent utraty zdrowia.

OC w życiu prywatnym

OC w życiu prywatnym nie jest ubezpieczeniem obowiązkowym, jednak warto się ubezpieczyć, ponieważ jeśli wyrządzisz komuś szkodę, nie będziesz musiał jej pokrywać z własnej kieszeni. Najczęstsze przypadki stosowania OC w życiu prywatnym: